Adatkezelési tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

Makó Tamás EV

Székhely: 4933, Beregsurány Lehel út 4/B

Adószám: 77864136-1-35

Nyilvántartási szám: 51451215

– a továbbiakban: Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő természetes személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok illetéktelen harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra, és kizárólag ezen Tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A Tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Makó Tamás EV az adatkezelő[k3] .

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Makó Tamás EV, 4933, Beregsurány Lehel út 4/B, vagy írjon az info@tokesildiko.hu e-mail címre.

Adatkezelő Tevékenységi körök
Makó Tamás EV
4933, Beregsurány Lehel út 4/B
– Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
– Könyv- és térképkiadás
– Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
– Weboldal üzemeltetés (webhosting)

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint, vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az Adatkezelő az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés minden esetben átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, az Adatkezelő az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

Adatkezelő minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

   • Vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartó neve (cég esetén)

   • Lakcím, levelezési cím

   • E-mail cím

   • Telefonszám

   • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

  Az adatkezelés célja:

   • Postai kiszállítás esetén:
    Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

   A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

    

   A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

     • Könyvelő:
      Név: Juhász Tibor
      Cégnév: SEGÍTÜNK ELIGAZODNI Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
      Cím: 4225 Debrecen, (Józsa), Telek utca 5.

      • Tárhelyszolgáltató:
       Neve: DotRoll Kft.
       Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
       Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068
       Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
       Email cím: support@dotroll.com
       Honlap: www.dotroll.com
       Adószám: 13962982-2-42

       • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

        • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

         • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.

          • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

          • Csomagküldő választása esetén:
            FoxPost Zrt. (székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A., cégjegyzékszáma: 10–10-020309, adószáma: 25034644-2-10)

          • Postai kiszállítás esetén:
           Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

          A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

           

          A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

           • Könyvelő:
            Név: Juhász Tibor
            Cégnév: SEGÍTÜNK ELIGAZODNI Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
            Cím: 4225 Debrecen, (Józsa), Telek utca 5.

           • Tárhelyszolgáltató:
            Neve: DotRoll Kft.
            Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
            Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068
            Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
            Email cím: support@dotroll.com
            Honlap: www.dotroll.com
            Adószám: 13962982-2-42

           • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

           • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

           • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.

           • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

          Az adatkezelés jogalapja:

           

          A GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján:

          a) az érintett (felhasználó, vásárló) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

          b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (felhasználó, vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett (felhasználó, vásárló) kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

          c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

           

          Adatkezelés időtartama:

          Adattovábbítás feltételei

          Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

          Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

           

          A Tulajdonos, Makó Tamás EV végzi az adatok kezelését. A Tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

           

          Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

           

          Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

          Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

          A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

           

          A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

          Kosár